09.05.2016 | Skoðanir

Gerum meira úr minna

Rekstrarumhverfi innlendra fyrirtækja torveldir þeim að ná fram stærðarhagkvæmni í sama mæli og annars staðar í Evrópu. Það hefur neikvæð áhrif á lífskjör þar sem framleiðni fyrirtækja eykst samhliða vexti þeirra. Stjórnvöld ættu að styrkja forsendur fyrir vexti minni fyrirtækja sem skila myndi ávinningi til samfélagsins í formi aukinnar verðmætasköpunar.

Lesa skoðun

Í skoðuninni kemur m.a. eftirfarandi fram:

  • Íslenskt fyrirtækjalandslag einkennist af mörgum smáum fyrirtækjum. 94% fyrirtækja á Íslandi hafa færri en 10 starfsmenn.
  • Stærri fyrirtæki hafa að meðaltali 177 starfsmenn hér á landi samanborið við 253 starfsmenn að meðaltali innan ESB. Stærri fyrirtæki eru því 30% minni á Íslandi.
  • Framleiðni er um 45% meiri í stærri fyrirtækjum en þeim minni. Framleiðnimunurinn milli stærri og minni fyrirtækja er hins vegar 57% í ríkjum Evrópusambandsins.
  • Aukin framleiðni stærrifyrirtækja skilar samfélaginu beinum ávinningi. Meðallaun starfsmanna eru hærri í stærri fyrirtækjum og þau greiða jafnframt hlutfallslega hærri skatta.

Einföldun regluverks, aukin stærðarhagkvæmni, sjálfbærar launahækkanir og minni fleygur á milli vinnuveitanda og launþega myndi bæta rekstrarumhverfi minni fyrirtækja hérlendis. Þannig má stuðla að heilbrigðu atvinnulífi þar sem hvort tveggja er tryggt – aukin stærðarhagkvæmni og virk samkeppni. Í slíku umhverfi munu lífskjör batna hratt á komandi árum.

Viðfangsefni: Framleiðni, Skattar, Vinnumarkaður