2003-2004 (130. löggjafarþing)

6. mál - Frv. til l. um br. á lögum um virðisaukaskatt

7. mál - Frv. til l. um br. á lögum um fjármálafyrirtæki

8. mál - Tillaga til þingsál. um raforkukostnað

9. mál - Frv. til l. um br. á sameppnislögum

13. mál - Frv. til l. um br. á lögum um fæð.- og foreldraorlof

15. mál - Tillaga til þingsál. v. launajafnrétti kynjanna

18. mál - Frv. til br. á l. um tekju- og eignaskatt (skattfr. félgsgj.)

21. mál - Tillaga til þingsál. um aðgerðir gegn fátækt

22. mál - Frv. til l. um br. á lögum um vexti og verðtr.

23. mál - Tillaga til þingsál. um sérstakan skattafslátt v. barna

32. mál - Frv. til l. um br. á lögum um tekjuskatt

36. mál - Frv. til l. um br. á lögum um gjald af áfengi

48. mál - Tillaga til þingsál. um fullg. á samþykkt Alþjvinnumst.

88. mál - Frv. til l. um br. á lögum um tekju og eignaskatt

89. mál - Frv. til l. um br. á lögum um tryggingagjald

90. mál - Frv. til l. um br. á lögum um fjáröflun til vegagerðar og á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

91. mál - Frv. til l. um br. á lögum um tekjuskatt

99. mál - Tillaga til þingsál. um afnám verðtrygg. á fjárhagsskuldbindingum

114. mál - Tillaga til þingsál. um stefnu Íslands í alþjóðasamskiptum

125. mál - Tillaga til þingsál. um erlendar starfsmannaleigur

133. mál - Frv. til l. um styrktarsjóð námsmanna

153. mál - Frv. til l. um br. á lögum um Seðlabanka Íslands

163. mál - Frv. til l. um br. á áfengisl. og lögum um gjald af áfengi og tóbaki

203. mál - Frv. til l. um Evrópufélög

204. mál - Frv. til l. um vátryggingasamninga

223. mál - Frv. til innheimtulaga

277. mál - Tillaga til þingsál. um stofnun sædýrasafns

304. mál . Frv. til l. um br. á l. um gr. kostn. við op. eftirlit.

307. mál - Frv. til l. um réttindi og skyldur stm. ríkisins

312. mál - Frv. til laga um br. á l. um alþjóðleg viðskiptafélög

323. mál - Tillaga til þingsál. um vexti og þjónustugjöld bankastofnana

333. mál - Frv. til l. um br. á l. um gjaldþrotaskipti

336. mál - Tillaga til þingsál. um stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu

337. mál - Frv. til l. um br. á útvarpsl., lögum um Ríkisútvarpið og lögum um tekju- og eignaskatt

338. mál - Frv. til l. um Evrópska efnahagssvæðið, ný aðildarríki

342. mál og 343. mál. Frv. til l. um br. á l. um verslun með áfengi og tóbak.

343. mál - Breytingartill. við frv. til l. um gjald af áfengi og tóbaki

402. mál - Frv. til l. um aðild stm að Evrópufélögum

427. mál - Frv. til l. um br. á lögum um ársreikninga

435. mál - Frv. til l. um erfðafjárskatt

458. mál og 459. mál - Frv. til l. um br. á l. um hlutafélög og frv. til. l. um br. á lögum um þingsköp Alþingis

480. mál - Frv. til l. um br. á l. um skyldutr. lífeyrisrétt. og starfsemi lífeyrissj.

509. mál - Frv. til l. um aukatekjur ríkissjóðs

518. mál - Tillaga til þingsál. um sjálfstæði og eflingu FME

543. mál - Frv. til l. um br. á lögum um stimpilgjald

565. mál - Frv. til l. um br. á l. um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla

736. mál - Frv. til l. um br. á l. um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES og l. um atvinnurétt. útl.

750. mál - Frv. til l. um br. á tekju- og eignarskattslögum

751. mál - Frv. til um br. á l. um einkaleyfi

755. mál - Frv. til l. um hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans

785. mál - Frv. til l. um br. á l. um húsnæðismál og frv. til l. um br. á l. um greiðsluj. fasteignaveðlána

829. mál - Frv. til l. um br. á samkeppnislögum

849. mál - Frv. til l. um olíugjald og kílómetragjald

855. mál - Frv. til l. um br. á l. um fæðingar- og foreldraorl. og öðrum lögum

873. mál - Tillaga til þingsál. um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

875. mál - Frv. til l. um umgengni um nytjastofna sjávar

880. mál - Frv. til l. um br. á lyfjalögum

881. mál - Frv. til l. um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins

974. mál - Frv. til l. um br. á útvarpsl. og samkpl. - eignarhald á fjölmiðlum

1011. mál - Frv. til l. um br. á útvarpsl. og samkeppnisl.