2004-2005 (131. löggjafarþing)

4. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sölu Landssímans

6. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vsk. á matvæli

7. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekju- og eignaskatt

15. mál Tillaga til þingsályktunar um stofnun atvinnuvegaráðuneytis

22. mál Frumvarp um lög til breytinga á lögum um fæðingar og fororlof nr 95/2000

46. mál Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998

47. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnurétt útl. nr.97/2002

48. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96/2002 um útlendinga

74. mál Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998

137. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekju/eignaskatt nr. 90/2003

220. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál nr. 44/1998

234. mál Tillaga til þingsályktunar um staðbundna fjölmiðla

241. mál Frumvarp til laga um breytingu ýmissa lagaákvæða um áfengissölu

251. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um einkaleyfi nr. 17/1991

306. mál Frumvarp til laga um lágmarkslaun

590. mál Frumvarp til samkeppnislaga (sent 11. apríl 2005).

644. mál Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið sf.

670. mál Frumvarp til laga um gæðamat á æðadúni

738. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, nr 81/2003

Til fjármálaráðuneytis: Frumvarp til tollalaga

Til iðnaðarráðuneytis: Frumvarp til breytinga á lögum um einkaleyfi

Til viðskiptaráðuneytis: Frumvarp til breytinga á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög

Til viðskiptaráðuneytis: Frumvarp til samkeppnislaga