2008-2009 (136. og 137. löggjafarþing)

4. mál Frumvarp til laga um Efnahagsstofnun.

5. mál Frumvarp til laga um stofnun samvinnu- og efnahagsráðs Íslands.

14. mál Frumvarp til laga um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2001

16. mál Tillaga til þingsályktunar um lánamál og lánakjör einstaklinga.

18. mál Tillaga til þingsályktunar um málsvara fyrir aldraða

26. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/1978 um stimpilgjald, með síðari breytingum.

28. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.

30. mál Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum.

31. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum.

33. mál Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlög, nr. 19/1940, með síðari breytingum.

43. mál Tillaga til þingsályktunar um úttekt á aðgengi í gömlu húsnæði.

48. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari breytingum.

50. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001

53. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, með síðari breytingum.

68. mál Tillaga til þingsályktunar um Þríhnjúkahelli.

85. mál Tillaga til þingsályktunar um skipan frídaga að vori.

115. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, og lögum nr. 88/2003, um Ábyrgðasjóð launa, vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði.

125. mál Frumvarp til laga um ábyrgðarmenn.

137. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál, með síðari breytingum.

141. mál Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara.

145. mál Frumvarp til laga um breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög.

178. mál Tillaga til þingsályktunar um breytta skipan gjaldmiðilsmála.

179. mál Frumvarp til laga um breytingar á lögum um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 47/1993, lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, og lögum um útlendinga, nr. 96/2002.

180. mál Frumvarp til laga um rannsókn á aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna og tengdra atburða.

208. mál Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu.

209. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 63/1969, með síðari breytingum.

210. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2006, um kjararáð.

211. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

212. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum.

218. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2007, um Ríkisútvarpið ohf.

225. mál Frumvarp til laga um vátryggingarstarfsemi.

244. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um bókhald, nr145/1994, með síðari breytingum.

245. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum, nr. 3/2006, um ársreikninga, með síðari breytingum, og fleiri lögum varðandi endurskoðendur og skoðunarmenn.

279. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum.

280. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands.

289. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1998, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

313. mál Frumvarp til laga um afnám laga nr. 141/2003, um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, með síðari breytingum og breyting á lögum nr. 1/1997 um Lífeyrissjóði starfsmanna ríkissins, með síðari breytingum.

321. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum rn. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, og lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar, með síðari breytingum.

366. mál Frumvarp til laga um breytingu á tekjuskattslögum nr. 90/30, afdráttarskattur á vaxtagreiðslur úr landi og CFC reglur

411. mál Frumvarp til laga um stofunun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja

Sumarþing 2009 (137. löggjafarþing)

1. mál - Frumvarp til laga um stofnun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja.

4. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum

5. mál - Tillaga til þingsályktunar um samning lagafrumvarps um nýja tegund hlutafélaga, gagnsæ hlutafélög

7. mál - Tillaga il þingsályktunar um stöðu minni hluthafa.

13. mál - Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna innleiðingu á tilskipun 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti.

14. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög - eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn.

15. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög.

16. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum.

30. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum.

31. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 21/1991, um gjadþrotaskipti.

37. mál - Frumvarp til laga um aðild starfmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri.

38. og 54. mál - Tillögur til þingsályktunar um aðildarumsókn að Evrópusambandinu.

39. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samningsveð, nr. 75/1997.

49. mál - Tillaga til þingsályktunar um afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja

52. mál - Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009-2013.

53. mál - Frumvarp til laga um vátryggingarstarfsemi.

70. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 10/2004, um starfmenn í hlutastörfum.

78. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 139/2003, um tímabundna ráðningu starfsmanna.

82. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 139/2003, með síðari breytingum.

85. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.

88. mál - Tillaga til þingsályktunar um nauðsynlegar aðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála.

89. mál - Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.

116. mál - Tillaga til þingsályktunar um ráðgjafarstofu fyrirtækja í greiðsluörðuleikum.

118. mál - Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

124. mál - Frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins

138. mál Frumvarp til laga um breytingu á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008