2011-2012 (140. löggjafarþing)

7. mál - Tillaga til þingsályktunar um eflingu græna hagkerfisins.

12. mál - Tillaga til þingsályktunar um úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði.

14. mál - Tillaga til þingsályktunar um formlega innleiðingu fjármálareglu.

16. mál - Tillaga til þingsályktunar um leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar.

20. mál - Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaráætlun um tóbaksvarnir.

32. mál - Frumvarp til laga um breytingum á lögum um virðisaukaskatt (varmadælur).

34. mál - Tillaga til þingsályktunar um reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum.

35. mál - Tillaga til þingsályktunar um úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila.

41. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (skuldaeftirgjafir).

44. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald (íbúðarhúsnæði).

62. mál - Frumvarp til laga um breyting á lögum um tekjuskatt (sjómannaafsláttur).

88. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, skemmtistaði og skemmtanahald (löggæslukostnaður).

94. mál - Tillaga til þingsályktunar um samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins.

96. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

111. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum um hlutaskrá og safnreikninga.

119. mál - Tillaga til þingsályktunar um upptöku Tobin-skatts.

136. mál - Frumvarp til laga um breyting á áfengislögum (bann við auglýsingum).

191. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (samruni og skipting).

193. mál - Frumvarp til laga um fjársýsluskatt.

195. mál - Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

195. mál - Kolefnisskattur

202. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (uppboð aflaheimilda).

229. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögu um Bankasýslu ríkisins (hæfiskilyrði).

252. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðför.

256. mál - Frumvarp til laga um breytingar á lögum um sjúkratryggingar og lyfjalög.

278. mál - Frumvarp til laga um breyting á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

318. mál - Frumvarp til laga um breytinga á lögum um Landsvirkjun ofl.

320. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991.

365. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð og lögum um Stjórnarráð íslands.

366. mál Frumvarp til upplýsingalaga.

369. mál - Frumvarp til laga um breyting á lögum um verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur).

385. mál - Tillaga til þingsályktunar um stefnu um beina erlenda fjárfestingu.

408. mál - Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða (heildarlöggjöf).

468. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um háskóla.

490. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988.

559. mál - Frumvarp til laga um ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð.

653. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum um skatta og gjöld.

657. og 658. mál - Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða og frumvarp til laga um veiðigjöld

666. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

703. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.

727. mál - Tillaga til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða.

731. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál.

733. mál - Frumvarp til laga um ökutækjatryggingar.

734. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44/1998 um húsnæðismál.

735. mál - Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu.

748. mál - Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið.

762. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.