2013-2014 (143. löggjafarþing)

2. mál - Frumvarp til laga um tekjuaðgerðir frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014

3. mál - Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014

4. mál - Frumvarp til laga um stimpilgjald

7. mál - Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu í gjaldmiðilsmálum

9. mál - Frumvarp til laga um greiðsluþjónustu

15. mál - Frumvarp til laga um þunna eiginfjármögnun

16. mál - Frumvarp til laga um eigendastefnu fyrir Landsvirkjun

19. mál - Frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku

35. mál - Tillaga til þingsályktunar um mótun viðskiptastefnu fyrir Ísland

59. mál - Skýrsla ráðgjafahóps um raforkustreng til Evrópu

132. mál - Frumvarp til laga um verslanaskrá, firmu og prókúruumboð

156. mál - Frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak

158. mál - Frumvarp til laga um aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni

168. mál - Frumvarp til laga um vátryggingastarfsemi

177. mál - Frumvarp til laga um starfsemi lífeyrissjóða

178. mál - Frumvarp til laga um Orkuveitu Reykjavíkur

204. mál - Frumvarp til laga um tekjuskatt

205. mál - Frumvarp til tollalaga

340. mál - Tillaga til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu og eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki

392. mál - Tillaga um breytingu á lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri

485. mál - Frumvarp til laga um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána

487. mál - Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar

508. mál - Frumvarp til laga um opinber fjármál

568. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld, nr. 74/2012, með síðari breytingum (veiðigjöld 2014/2015,afkomustuðlar)