2014-2015 (144. löggjafarþing)

2. mál - Kerfisbreyting á virðisaukaskatti, brottfall laga og hækkun barnabóta

12. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga

13. mál - Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði

16. mál - Tillaga til þingsályktunar um vistkerfi fyrir hagnýtingu internetsins og réttarvernd netnotenda

17. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak o.fl.

23. mál - Tillaga til þingsályktunar um mótun viðskiptastefnu Íslands

41. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt (endurbygging og viðhald kirkna)

122. mál - Tillaga til þingsályktunar um eflingu virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur

292. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum

355. mál - Tillaga til þingsályktunar um undirbúning að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma

356. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt o.fl.

363. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um yfirskattanefnd o.fl. lögum

408. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 93/1994 með síðari breytingum

411. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt

415. mál - Tillaga til þingsályktunar um mótun klasastefnu

455. mál - Frumvarp til laga um náttúrupassa

456. mál - Frumvarp til laga um Menntamálastofnun

560. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landmælingar og grunnkortagerð

571. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki

692. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld

694. mál - Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvöru, lögum um Matvælastofnun og tollalögum

Aðgerðaráætlun stjórnvalda til losunar fjármagnshafta