Samkeppnishæfni IMD

IMD viðskiptaháskólinn í Sviss (e. International Institute for Management Development) hefur starfrækt rannsóknarstofnun um samkeppnishæfni þjóða heims frá árinu 1989. Rannsóknarstofnunin á í samstarfi við um 60 aðila víða um heim með það að leiðarljósi að gefa stjórnvöldum, fyrirtækjum og stofnunum sem besta mynd af samkeppnishæfni þjóða.

Úttekt á samkeppnishæfni
Stærsti liður í starfi stofnunarinnar er árleg útgáfa samkeppnislistans „IMD World Competitiveness Yearbook.“ Samkeppnislistinn er einn sá virtasti í heiminum og byggir á rannsóknum um samkeppnishæfni ásamt ítarlegum og yfirgripsmiklum upplýsingum frá samstarfsaðilum stofnunarinnar. Samkeppnishæfni hvers ríkis er metin út frá samsettri einkunn sem skiptist í fjóra meginþætti: efnahagslega frammistöðu, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífs og samfélagslega innviði. Listinn hefur þá sérstöðu að byggja að 2/3 hluta á tölulegum upplýsingum til að tryggja eins hlutlægan mælikvarða og unnt er. Til að endurspegla einnig þróun samkeppnishæfni eins og þátttakendur upplifa hana styðst listinn að hluta til við stjórnendakönnun sem framkvæmd er í hverju og einu þátttökulandi. Samanlagt byggir listinn á yfir 300 mælikvörðum í dag og gefur greinargóða mynd af meginþáttum samkeppnishæfni þjóða.

Aðkoma Viðskiptaráðs
Viðskiptaráð Íslands annast samantekt á tölulegum upplýsingum og stjórnendakönnun atvinnulífsins á Íslandi í samstarfi við IMD. Tilgangur samstarfsins er að gefa innlendum og erlendum aðilum sem nákvæmastar upplýsingar um stöðu íslensks atvinnulífs og efnahags. Þessar upplýsingar geta stjórnvöld, stofnanir og fyrirtæki notað til að bæta samkeppnishæfni landsins gagnvart öðrum löndum heims.

Samstarf við Íslandsbanka
Á vordögum 2014 fóru Viðskiptaráð og VÍB í samstarf um kynningu á niðurstöðum úttektar IMD. Samstarfið felst í árlegum fundi þar sem fjallað er um samkeppnishæfni Íslands. Í dag er samstarfið við núverandi Íslandsbanka þar sem VÍB rann saman við bankann.

Niðurstöður 2018
Á fundi sem Viðskiptaráð hélt í samstarfi við Íslandsbanka þann 31. maí 2018 voru niðurstöður úttektar IMD á samkeppnishæfni Íslands kynntar. Ísland situr í 24. sæti listans, sem er lækkun um fjögur sæti frá árinu 2017.

Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, sagði að Ísland stæði frammi fyrir nokkrum veigamiklum áskorunum þegar kæmi að samkeppnishæfni landsins. Til viðbótar við innflæðishöftin reyndi sterkt gengi krónunnar til að mynda mjög á útflutningsgreinarnar.

Önnur áskorun, sem takast þyrfti á við, væri aukin samkeppni frá netverslunum og alþjóðlegum fyrirtækjum. „Við teljum að svigrúm sé til þess að endurskoða samkeppnislöggjöfina.“ Til dæmis væri tilefni til þess að breyta skilgreiningu markaða og veltuviðmiðum í samrunum sem væru enn þau sömu og árið 2008

Úttekt IMD á samkeppnishæfni þjóða er ein sú umfangsmesta í heimi og er hún gerð á hverju ári. Úttektin samanstendur af yfir 300 undirþáttum. Tveir þriðju þeirra eru í formi haggagna sem safnað er af samstarfsaðilum í hverju ríki fyrir sig. Þriðjungur byggir á alþjóðlegri stjórnendakönnun sem um 6,200 stjórnendur fyrirtækja og annarra samtaka taka þátt í.

Kynningu á niðurstöðum úttektarinnar og upptökur síðustu ára er að finna hér:

2018_05_24 samkeppnishaefni 2018.pdf


Tengt efni: